5310 - Strong Broom

(0)
464,600đ
Brand: SHC@VON
Product Code: 5310
Stock Instock
Viewed 238 times

OverView

Đầu bàn chải chà sàn SCHAVON - Lông cứng vừa - 5310
Đầu bàn chải có phần lông bàn chải gắn vào trục kim loại cứng cáp, chắc chắn. Dùng để c...

Available Options