Short Handle

(0)
173,000đ
Brand: SHC@VON
Product Code: 8105
Stock Instock
Viewed 137 times

OverView

Tay cầm ngắn - 8105
Tay cầm ngắn được thiết kế công thái học với tay cầm thoải mái, đầu tròn và móc treo, được sử dụng với chổi (5105 và 5106), đầu chổi ống (32xx), lưỡi cào mái chèo (4110 và 4...

Available Options