Tube Brush and bottle brush

Grid View:
Quickview

3010 - Tube Brush Head

(0)
53,000đ

Đầu bàn chải rửa bình, rửa ống SCHAVON - Lông cứng - 3010 - Tube Brush Head Đầu bàn chải có phần lông bàn chải gắn vào trục kim loại cứng cáp, chắc chắn. Dùng để chùi rửa bình chứa và vật dụng dạng ống dài, cũng có thể dùng để chùi rửa ở các ngóc ngách nhỏ hay nhiều mục đích khác. Thiết kế bàn chải tiện lợi, phù hợp cho việc vệ sinh trong thời gi..

Quickview

3020 - Tube Brush Head

(0)
60,000đ

Đầu bàn chải rửa bình, rửa ống SCHAVON - Lông cứng - 3020 - Tube Brush Head Đầu bàn chải có phần lông bàn chải gắn vào trục kim loại cứng cáp, chắc chắn. Dùng để chùi rửa bình chứa và vật dụng dạng ống dài, cũng có thể dùng để chùi rửa ở các ngóc ngách nhỏ hay nhiều mục đích khác. Thiết kế bàn chải tiện lợi, phù hợp cho việc vệ sinh trong thời gi..

Quickview

3610 - Brush for cleaning outsite of pipe

(0)
535,000đ

Đầu bàn chải để làm sạch bên ngoài đường ống SCHAVON - Lông cứng - 3610 Đầu bàn chải có phần lông bàn chải gắn vào trục kim loại cứng cáp, chắc chắn. Dùng để chùi rửa phía ngoài đường ống và các vật dụng hình trụ. Thiết kế bàn chải tiện lợi, phù hợp cho việc vệ sinh trong thời gian dài. Cán nhựa có răng cưa có thể dễ dàng gắn vào cán kim loại dụn..

Quickview

SCHAVON - 3060 - Tube Brush Head

(0)
88,000đ

Đầu bàn chải rửa bình, rửa ống SCHAVON - Lông cứng vừa - 3060 - Tube Brush Head Đầu bàn chải có phần lông bàn chải gắn vào trục kim loại cứng cáp, chắc chắn. Dùng để chùi rửa bình chứa và vật dụng dạng ống dài, cũng có thể dùng để chùi rửa ở các ngóc ngách nhỏ hay nhiều mục đích khác. Thiết kế bàn chải tiện lợi, phù hợp cho việc vệ sinh trong thờ..

Quickview

SCHAVON - 3130 - Tube Brush and bottle brush

(0)
105,000đ

Bàn chải rửa bình, rửa ống SCHAVON - Lông cứng - 3130 - Tube Brush and bottle brush Đầu bàn chải có phần lông bàn chải gắn vào trục kim loại cứng cáp, chắc chắn. Dùng để chùi rửa bình chứa và vật dụng dạng ống dài, cũng có thể dùng để chùi rửa ở các ngóc ngách nhỏ hay nhiều mục đích khác. Thiết kế bàn chải tiện lợi, phù hợp cho việc vệ sinh trong..

Quickview

SCHAVON - 3140 - Tube Brush and bottle brush

(0)
109,000đ

Bàn chải rửa bình, rửa ống SCHAVON - Lông cứng vừa phải - 3140 - Tube Brush and bottle brush Đầu bàn chải có phần lông bàn chải gắn vào trục kim loại cứng cáp, chắc chắn. Dùng để chùi rửa bình chứa và vật dụng dạng ống dài, cũng có thể dùng để chùi rửa ở các ngóc ngách nhỏ hay nhiều mục đích khác. Thiết kế bàn chải tiện lợi, phù hợp cho việc vệ s..

Quickview

SCHAVON - 3160 - Tube Brush and bottle brush

(0)
123,000đ

Bàn chải rửa bình, rửa ống SCHAVON - Lông cứng vừa phải - 3160 - Tube Brush and bottle brush Đầu bàn chải có phần lông bàn chải gắn vào trục kim loại cứng cáp, chắc chắn. Dùng để chùi rửa bình chứa và vật dụng dạng ống dài, cũng có thể dùng để chùi rửa ở các ngóc ngách nhỏ hay nhiều mục đích khác. Thiết kế bàn chải tiện lợi, phù hợp cho việc vệ s..

Quickview

SCHAVON - 3610-M - Brush in milking set

(0)
222,000đ

Bàn chải rửa thiết bị ngành sữa SCHAVON - Lông cứng - 3610-M - Brush in milking set  Bàn chải có phần lông bàn chải gắn vào trục kim loại cứng cáp, chắc chắn. Dùng để chùi rửa vật dụng, thiết bị làm chế phẩm từ sữa.  Thiết kế bàn chải tiện lợi, phù hợp cho việc vệ sinh trong thời gian dài. Cán nhựa có lỗ có thể dễ dàng gắn lên tường hoặ..

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)